Ameli · 七月, 2014

最新文章 Ameli 來自 七月, 2014

照片:巴勒斯坦人传授生命的意义

  29 七月 2014

巴勒斯坦的Sayal在推特发布这张加萨人在以色列炮弹里种花的照片,分享给自己一千八百多位推友。他写道:  Palestinians from the Gaza planting flowers in Israeli shells being thrown at their houses.We teach life,Sir! #Gaza. pic.twitter.com/V04x0nVXTa — صايل (@Falestinianism) July 26, 2014 加萨的巴勒斯坦人在击中自家房屋的炮弹里种花。诸位,我们在传授生命的意义!#Gaza pic.twitter.com/V04x0nVXTa  今天(7月26日)是以色列攻击加萨的第19天,已经造成至少一千名巴勒斯坦人死亡、六千人受伤。  校对:Fen